REGULAMIN SIŁOWNI


 

1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście.
2. Przed wejściem na siłownię należy przedstawić karnet w recepcji i na prośbę pracownika okazać dowód osobisty lub wykupić jednorazowe wejście.
3. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Klub Zdrowie zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
4. Karnet miesięczny wystawiony w odpowiednich ramach czasowych należy wykorzystać do miesiąca od daty jego zakupu. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).
5. W siłowni bezwzględnie obowiązuje sportowe obuwie zamienne – z czystą podeszwą.
6. Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.
7. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu.
8. Klub Zdrowie nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
9. Wejście na siłownię nie jest ograniczone ramami czasowymi, zarówno dla posiadaczek karnetu, jak i dla osób wykupujących jednorazowe wejście. Co oznacza, że koszt jednorazowego wejścia jest niezmienny niezależnie od czasu korzystania z siłowni.
10. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
11. W przypadku korzystania z masażera należy bezwzględnie przestrzegać czasu i intensywności użytkowania sprzętu. W przeciwnym razie Klub Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niepożądane konsekwencje zdrowotne. Informujemy jednocześnie, że istnieje wiele przeciwwskazań zdrowotnych nadużywania masażera.
12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Klub Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez obsługę Klubu Zdrowie.
14. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń). Niezależnie od tego, po zakończeniu ćwiczeń na danym urządzeniu należy go odkazić środkiem, który jest dostępny przy wejściu do siłowni.
15. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem Klubu Zdrowie.
16. Uprasza się o nieregulowanie sprzętu oraz telewizji na siłowni. Wszelkie prośby związane z regulacją oraz zmianą emitowanego programu należy zgłosić obsłudze klubu.
17. Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
18. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony.

 

 

+48 790 477 710

klubzdrowie@op.pl