REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

 

 

 1. Zajęcia prowadzone są na brodziku przy Basenie Miejskim w Tychach
 2. Kurs nauki pływania obejmuje 20 godzin dydaktycznych ( godzin lekcyjnych 45 min) dla dzieci 4-11 lat
 3. Minimalna liczba dzieci w grupie wynosi 20 osób, maksymalna 25 osób na dwóch instruktorów. Istnieje możliwość stworzenia mniejszej grupy za dodatkową opłatą.
 4. Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy pływania, ratownicy i pedagodzy.
 5. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto Klubu Zdrowie (nr konta: 09 1020 2528 0000 0002 0368 7837) lub w siedzibie Klubu Zdrowie przy ul. Edukacji 9. Wpłaty można dokonać w dwóch ratach przed pierwszymi zajęciami i po 9 zajęciach. W razie rezygnacji w trakcie kursu odpłatność nie podlega zwrotowi.
 6. Zajęcia grupowe odbywają się dwa razy w tygodniu według harmonogramu ( poniedziałek/środa ). Istnieje możliwość wykupienia połowy godzin cyklu nauki pływania. Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania. Karnet jest ważny w okresie podanym na jego awersie.
 7. Dla zainteresowanych proponujemy odrabianie opuszczonych zajęć (o terminach prosimy dowiadywać się pod numerem telefonu 790477710).
 8. Termin odrabiania zajęć jest ustalany przez pracowników Klubu Zdrowie zgodnie z kolejnością zapisów i  zależnie od wolnych miejsc. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienia do odrobienia tych zajęć. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 9. Dzieci na zajęcia doprowadzone są przez opiekuna, natomiast podczas realizacji programu zajęć zostają pod opieką naszej kadry szkoleniowej. Ostatnia 20 godzina cyklu zajęć, jest lekcją pokazową , w której uczestniczyć mogą rodzice i opiekunowie.
 10. W przypadku przedszkoli korzystających z kursów pływania z Klubem Zdrowie pracownicy przedszkola lub pracownicy Klubu Zdrowie doprowadzają dzieci do szatni oraz do pomieszczenia , w którym znajduje się niecka basenowa. Dopilnowują w tymże pomieszczeniu dyscypliny oraz uczestniczą w zajęciach na brodziku. W przypadku szkół podstawowych Klub Zdrowie zapewnia dzieciom fachową opiekę pedagoga w drodze spod szkoły na basen,w trakcie zajęć oraz w drodze powrotnej pod szkołę.
 11. Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania publicznego filmów i materiałów z zajęć nauki pływania bez zgody Klubu Zdrowie.                                                 
 12. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np.: z przyczyn technicznych-  awaria na basenie, odwołanie zajęć z powodu Świąt itp.), Klub Zdrowie zobowiązuje się przedłużyć kurs o te zajęcia, które się nie odbyły.
 13. Klub Zdrowie zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć po każdym cyklu w sytuacji, gdy liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 14.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 15. Klub Zdrowie ma prawo odmówić uczestnictwa dziecka w kursie nauki pływania, bez podania przyczyny.
 16. Jeżeli nie będzie możliwości zrealizowania całego kursu w ciągu roku szkolnego, (odgórne zamknięcie basenów z powodu pandemii) Klub zwróci pieniądze za niezrealizowane zajęcia.
 17. Dziecko na zajęcia powinno mieć: ręcznik, strój kąpielowy, czyste klapki, podpisany dużym imieniem czepek, szczotkę do włosów i suszarkę, szczególnie dziewczynki oraz mydło w płynie.

+48 790 477 710

klubzdrowie@op.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.